Web Analytics
(+800) 123 456 7890
contact@ww43.carslist.co
in stock
shop sport action camera accessories

แม้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการสั่งสินค้าออนไลน์ เนื่องจากว่าคุณได้เล็งเห็นโยชน์ของการสั่งสินค้าออนไลน์ พวกเราขอเสนอแนะหนทางการสั่งซื้อ กล้อง Aukey Store สากล 220 โวลต์จอแสดงผลอุณหภูมิเครื่องควบคุมความร้อน Incubation ควบคุมเซนเซอร์-นานาชาติ

 แม้คุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการสั่งสินค้าออนไลน์ เนื่องจากว่าคุณได้เล็งเห็นโยชน์ของการสั่งสินค้าออนไลน์ พวกเราขอเสนอแนะหนทางการสั่งซื้อกล้อง Aukey Store สากล 220 โวลต์จอแสดงผลอุณหภูมิเครื่องควบคุมความร้อน Incubation ควบคุมเซนเซอร์-นานาชาติ ออนไลน์กับเราตรงนี้ เพราะเหตุว่าเราคือลำดับหนึ่งของการช้อปปิ้งออนไลน์ แบบครบวงจร ทั้งยังระบบการสั่งซื้อก็ล้ำยุค

Content:

กล้อง Aukey Store สากล 220 โวลต์จอแสดงผลอุณหภูมิเครื่องควบคุมความร้อน Incubation ควบคุมเซนเซอร์-นานาชาติ.

฿199
กล้อง Aukey Store สากล 220 โวลต์จอแสดงผลอุณหภูมิเครื่องควบคุมความร้อน Incubation ควบคุมเซนเซอร์-นานาชาติ ลดราคาไป -63% จากราคา ฿541 เหลือ ฿199 ผู้ขาย Aukey Store

Product Description

กล้อง Aukey Store สากล 220 โวลต์จอแสดงผลอุณหภูมิเครื่องควบคุมความร้อน Incubation ควบคุมเซนเซอร์-นานาชาติ ลดราคาไป -63% จากราคา ฿541 เหลือ ฿199 ผู้ขาย Aukey Store
พารามิเตอร์โรงงานฟังก์ชั่นล็อค

รายละเอียดของ กล้อง Aukey Store สากล 220 โวลต์จอแสดงผลอุณหภูมิเครื่องควบคุมความร้อน Incubation ควบคุมเซนเซอร์-นานาชาติ

☑ ช่วงการวัดอุณหภูมิกว้าง
☑ ใช้ร่วมกับระบบควบคุมความร้อนและความเย็น
☑ ฟังก์ชั่นการสอบเทียบอุณหภูมิ
☑ ฟังก์ชันป้องกันความล่าช้า
☑ พารามิเตอร์โรงงานฟังก์ชั่นล็อค

1000x8 2mp ยูเอสบีกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล Endoscopemagnifier + ขาตั้งยก.

฿422
1000X8 2MP ยูเอสบีกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล EndoscopeMagnifier + ขาตั้งยก ลดราคาไป -50% จากราคา ฿844 เหลือ ฿422 ผู้ขาย crystalawaking

Product Description

1000X8 2MP ยูเอสบีกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล EndoscopeMagnifier + ขาตั้งยก ลดราคาไป -50% จากราคา ฿844 เหลือ ฿422 ผู้ขาย crystalawaking
เลนส์: ไมโคร-Scope

รายละเอียดของ 1000X8 2MP ยูเอสบีกล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล EndoscopeMagnifier + ขาตั้งยก

☑ เซนเซอร์ตรวจจับภาพ: 0.3 เมตร HD CMOS (ดิจิทัล 2 เมตร)
☑ ตัวควบคุม: DSP ความเร็วสูง
☑ เลนส์: ไมโคร-Scope

แม้คุณเป็นคนหนึ่ง ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการสั่งสินค้าออนไลน์ เนื่องจากว่าคุณได้เล็งเห็นโยชน์ของการสั่งสินค้าออนไลน์ พวกเราขอเสนอแนะหนทางการสั่งซื้อ กล้อง Aukey Store สากล 220 โวลต์จอแสดงผลอุณหภูมิเครื่องควบคุมความร้อน Incubation ควบคุมเซนเซอร์-นานาชาติ

54687621
/
-50% sale, gaming, desktop PC
/
fast, gaming, strong

Add review